top of page

Maono Permacultuur

Wat is permacultuur? 

"Permacultuur is een filosofie waarbij centraal staat dat er mét en niet tegen de natuur gewerkt wordt."

Permacultuur gaat over ecologisch tuinieren waarbij observatie centraal staat. Het is een wetenschap om een menselijke leefomgeving zo ecologisch duurzaam mogelijk te maken, waarbij er aandacht is voor de complexe ecosystemen in de natuur. 

 

Bij permacultuur wordt er aandacht besteed aan: 

  • voedselvoorziening

  • verbeteren van de waterhuishouding

  • productie van brandstof, bouwmateriaal

  • het herstellen van door de mens beschadigde landschappen

  • het creëren van een weerbare omgeving, die o.a. bescherming biedt tegen mogelijk natuurgeweld.

Met Casa Maono hebben we als doel:

  • Lokale producten 

  • Lokale productie (op eigen terrein)

  • Biologisch voedsel

  • connectie met de lokale gemeenschap

Met ons project zijn we momenteel bezig met het verbeteren van de aarde, biodiversiteit, waterrecyclagesysteem, voedsel produceren, natuurlijke wind-en geluidsschermen ontwikkelen en dit alles gecombineerd met het creëren van privacy en ontspannende plekjes, .... . 

Bekijk onze facebookpagina Maono Permacultuur en volg onze projecten! 

 

Voor meer informatie over permacultuur:  A Permaculture Design Course Handbook

bottom of page